chalupa na lipne pronajem chalupy
Ubytování chalupa na Lipně
Pronájem zařízené chalupy

Provozní řád

Vážení hosté, prosíme Vás o dodržování provozního řádu objektu a zároveň upozorňujeme, že přijetí podmínek provozního řádu jste potvrdili uskutečněním závazné rezervace.

 • Při příjezdu předloží všichni hosté platný doklad totožnosti.

 • V celém objektu platí zákaz kouření. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky neodhazujte na zem. V případě porušení, nebude vrácena kauce.
 • Pobyt se zvířaty není možný!

 • Vzhledem k požární bezpečnosti je zakázána v celém objektu manipulace s ohněm.  K vytápění objektu slouží elektrokotel s prostorovým termostatem. Používání krbového kotle je zakázáno! Oheň je možné rozdělávat pouze venku na ohništi.

 • Prosíme o dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 7:00

 • Hosté jsou povinni udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu a odpadky vynášet do kontejnerů umístěných na návsi v prostorách pod kašnou.

 • Lůžka používejte výhradně povlečená a s prostěradlem.

 • Při odchodu z chaty zkontrolujte prosím, zda je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.

 • Přemisťování nábytku a provádění jakýchkoliv úprav na vybavení či instalacích je zakázáno!

 • Používání dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají dospělí a zároveň nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 • Osobní věci je nutno zabezpečit proti krádeži nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Majitel objektu neručí za jejich ztráty a poškození.

 • Pronajímatel nenese zodpovědnost za zdraví hostů. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou majitelem pojištěny.

 • Při příjezdu byl objekt předán v pořádku a bez poškození. Jakékoliv poškození na objektu jsou hosté povinni neprodleně telefonicky oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

 • V případě poškození objektu, jeho vybavení, či ztráty klíčů je host povinen škodu nahradit.

  Částka za vzniklou škodu bude hrazena z vratné kauce a v případě škody vyšší se nájemce zavazuje tuto škodu v plné výši doplatit.

 • Před odjezdem jsou hosté povinni provést úklid objektu a objekt vyklidit nejpozději do 10:00 hod.

 • Za ubytování jsou hosté povinni zaplatit dle aktuálně platného ceníku.

 • Pokud hosté nebudou dodržovat pravidla provozního řádu, může pronajímatel přistoupit k ykázání z objektu bez náhrady.